کنسرت بنفش ۲۴ اسفند میدان آزادی

کنسرت بنفش
پیمانی برای صلح و عشق
ساعت ۸/۵ شب ۲۴ اسفند ۱۳۹۶
میدان آزادی، برج آزادی، مجموعه فرهنگی هنری آزادی
برای خرید بلیط و انتخاب صندلی به سایت
www.iransorna.com
مراجعه کنید.
برای اطلاعات بیشتر با تلفن
۰۲۱۸۸۸۳۶۶۶۲
تماس بگیرید یا به نشانی زیر ایمیل بزنید
info@banafsh.org

Banafsh Concert
A Pledge for Peace & Love
March 15th 2018
Azadi Cultural Center, Azadi Square, Tehran Iran

ده درصد فروش بلیط به امور خیریه اختصاص خواهد یافت توسط:
www.artforpeacefestival.com
#موسیقی_برای_صلح #گروه_بنفش #هنر_برای_صلح
#banafshband #banafsh_band #musicforpeace #synthpop #synthrock #worldmusic #banafsh #ethnotechno #ethnorock #musicforloveandpeace #fusionmusic #fusion_music