اجرای شنبه‌ها در کافه کیوسک Saturday Performances in Cafe Kiosk

اجرا در کافی‌شاپ یکی از آن فعالیت‌هایی است که تمرکز بسیار می‌خواهد.  وقتی همگی در حال خوردن و نوشیدن هستند و موسیقی باید آنقدر خوب باشد که توجه‌ها را جلب کند

کافه کیوسک